Hô Hàm Dưới |Chỉnh Nha – Niềng Răng

Hàm Dưới

Hô Hàm Dưới

Tỉ lệ dân số có hàm dưới lớn, nhô ra trước so với hàm trên là 3-5%. Răng hàm dưới cắn phía ngoài răng hàm trên (cắn chéo) gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng xấu đến chức năng ăn nhai. Tình trang hô hàm dưới có thể được điều trị bằng chỉnh nha kết hợp phẫu thuật chỉnh hàm.